dijous, 16 de desembre del 2010

Conclusió final

El terme d'aules 2.0 s’associa habitualment amb les aplicacions web que faciliten la compartició interactiva d’informació i la col·laboració dins el món web. Alguns exemples de les aules  2.0 serien les comunitats basades en web, les xarxes socials, els llocs de compartició de vídeos, els wikis i els blocs. Una aula  2.0 permet als seus usuaris interactuar amb altres usuaris o canviar el contingut del lloc.

Això té algunes avantatges: Els alumnes tenen major autonomia, tant en grup com individualment, poden ser més actius i les classes més dinàmiques i fàcils. Per a ells resulta més motivador i els permet una major atenció, i alhora, també podem crear grups  amb diferents ritmes o nivells d'aprenentatge que a través de la cooperació i la interacció entre ells obtinguin bons resultats.
Tot i així, també té inconvenients: Per part del mestre requereix una preparació prèvia que no sempre és possible, i si el mestre no les domina pot ser que la seva motivació sigui menys intensa i ho transmeti als seus alumnes. A més, cal una inversió econòmica que molta gent no està disposada a fer.

Des del nostre punt de vista, és interessant introduir les aules 2.0 a l'escola, ja que és algo que pot motivar als nens i que ajuda a que comparteixin coneixements entre ells. A més, també es bo que es vagin acostuman a les noves tecnologies i a aquesta manera de compartir informacions i col·laborar, ja que és una cosa que cada cop avança més en el món i amb la qual també es trobaran quan siguin més grans.
Tot i així, creiem que no s'ha d'abusar d'aquestes tecnologies perquè també és important continuar agafant llibres i saber escriure bé amb un bolígraf.

Adela, Elisa i Laia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada