dijous, 16 de desembre del 2010

Conclusió final

El terme d'aules 2.0 s’associa habitualment amb les aplicacions web que faciliten la compartició interactiva d’informació i la col·laboració dins el món web. Alguns exemples de les aules  2.0 serien les comunitats basades en web, les xarxes socials, els llocs de compartició de vídeos, els wikis i els blocs. Una aula  2.0 permet als seus usuaris interactuar amb altres usuaris o canviar el contingut del lloc.

Això té algunes avantatges: Els alumnes tenen major autonomia, tant en grup com individualment, poden ser més actius i les classes més dinàmiques i fàcils. Per a ells resulta més motivador i els permet una major atenció, i alhora, també podem crear grups  amb diferents ritmes o nivells d'aprenentatge que a través de la cooperació i la interacció entre ells obtinguin bons resultats.
Tot i així, també té inconvenients: Per part del mestre requereix una preparació prèvia que no sempre és possible, i si el mestre no les domina pot ser que la seva motivació sigui menys intensa i ho transmeti als seus alumnes. A més, cal una inversió econòmica que molta gent no està disposada a fer.

Des del nostre punt de vista, és interessant introduir les aules 2.0 a l'escola, ja que és algo que pot motivar als nens i que ajuda a que comparteixin coneixements entre ells. A més, també es bo que es vagin acostuman a les noves tecnologies i a aquesta manera de compartir informacions i col·laborar, ja que és una cosa que cada cop avança més en el món i amb la qual també es trobaran quan siguin més grans.
Tot i així, creiem que no s'ha d'abusar d'aquestes tecnologies perquè també és important continuar agafant llibres i saber escriure bé amb un bolígraf.

Adela, Elisa i Laia.

Avantatges pel alumnes a través de l'ús de les Aules 2.0

En aquest prezi es pot veure alguns dels aventatges que comporta l'ús de les Aules 2.0 pels alumnes que ho utilitzen.Laia, Elisa i Adela

Eduteka,scratch

En el blog d'Eduteka, ens han parlat d'un programa que es podria utilitzar a les Aules 2.0, ja sigui amb la pissara tàctil o l'ordinador de cada alumne.A més els alumnes podrien dur a terme aquesta activitat tan individulment com amb tota la classe,posant cadascu la ordre que vulgués que el gat del SCRATCH fes.

Aquesta activitat seria interessant fer-la tota la classe en conjunt perquè així tots els nens aportarien alguna cosa i finalment quedaria el resultat de les seves aportacions en una sola creació del SCRATCH.

Per altre banda utilitzant la pissara digital fent aquesta activitat el professor pot observar si de veritat els alumnes han entès els conceptes que ha explicat.

Laia, Elisa,Adela

dimecres, 15 de desembre del 2010

Les TIC a l'aula: PDI

Hem mirat els blogs de la resta de grups de classe amb la finalitat d'escollir-ne alguns que poguessim relacionar amb el tema que tractem nosaltres. Un dels blogs que hem escollit per a comentar és el de les TIC a l'aula: PDI.

Es tracta d'una pissarra digital interactiva a través de la qual podem controlar l'ordinador, que està connectat a un progector que progecta la imatge de l'ordinador a aquesta pissarra, fent així que tots els alumnes puguin veure-ho. A part d'això, la principal característica és que la pissarra és sensible al tacte.
És a dir, és una pissarra des de la qual es pot controlar l'ordinador simplement amb un dit.

És interessant fer servir aquest tipus d'eines a les aules perquè creen motivació als alumnes, donant-los més ganes de participar a classe, d'atendre i d'aprendre.

Ja que nosaltres tractem el tema de les aules 2.0, creiem que la introducció de les TIC a l'aula és el que les caracteritza. Adela, Elisa i Laia.

Implantació de l'aula 2.0 a les escoles

Les noves tecnologies entren a les aules, i el que per a molts, en un principi, podria ser un obstacle en la concentració dels alumnes o en el seu aprenentatge, resulta en la pràctica un punto clau, i la solució, per a millorar la motivació i participació de l'alumnat a classe, segons els experts.

Aquesta definició fa referència a una classe que tingui una pissarra digital interactiva (PDI), un ordinador portàtil per a cada alumne, connexió a Internet, i alguns perifèrics com el lector de documents, que té possibilitats fantàstiques com l'estalvi de temps, ja que els alumnes poden posar les seves llibretes sobre el lector i a la pissarra es veuran els seus deures, sense necessitat de que perdin temps en copiar-ho a la pissarra.

Per altre banda, malgrat els beneficis que porta la implantació de les aules 2.0, no s'ha d'utilitzar tot el temps la pissarra i els ordinadors, això seria un error ja que no totes les assignatures requereixen el mateix tipus d'informació ni pràctiques.

En el següent vídeo es pot observar en directe la utilització d'aquesta nova tecnologia en algunes escoles,juntament amb algunes opinions dels nens que viuen aquesta experiència a l'escola.

Experiència de les escoles

Aquí deixo les diferents opinions dels llibres de text digitals:Totes les opinions són postitives tan com per part dels professor com del alumnat, sorten diferents exemples de com utilitzar les competències digitals. També els hi expliquen als pares i a alumnes de moltes diferents edats, la manera de donar les classes i una manera diferent i millor de rebrele's.

Ciber@ctivitats

He trobat una web on hi ha activitats per a educació infantil i primer cicle de primària, encara que també pot anar força bé per alumnes d’educació especial. S’hi troben tot tipus d’activitats: numeració, espai i temps, grafismes, figures geomètriques, encaixos, construccions… Tret de les activitats de llegir i escriure, perquè estan en portuguès, la resta poden ser molt útils.
Proveu-les:

ciberactivitats1.jpg

Aprendre i generar coneixements. Propostes

  • Representar i crear coneixement en diferents llenguatges específics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).
En l'explicació d'un tema els alumnes l'executen posant-lo en pràctica, ja sigui desarrollant exercicis de crucigrames, escribint cartes, enviant e-mails i fent ús del listening.


  • Produir coneixements i publicar informació utilitzant eines d'edició digital, localment o a la xarxa.
Mitjançant la plataforma, els alumnes fan ús de les eines d'edició digital després dels coneixements impartits a classe.


  • Portar a terme progectes, resoldre problemes i prendre decisions en entorns digitals.
Fer un progectes mitjançant el qual els alumnes puguin desenvolupar qualsevol temàtica mantenint un contacte entre ells a través de la plataforma.


  • Treballar amb eficàcia amb continguts digital i en entorns virtuals d'ensenyança-aprenentatge.
Desenvolupar les tasques o temes que se'ls dóna a la plataforma virtual.


  • Fer ús de les TIC com instrument del pensament reflexiu i crítica, la creativitat i la innovació.
Motivar als alumnes mitjançant vídeos virtuals (reflexius, crítics) per a que les TIC siguin el principals instrument de desenvolupament per al nostre aprenentatge.

Competències digitals

Les competèncias digitals o tecnològiques són aquelles que fan que els estudiants demostrin la creativitat, construieixin coneixement i desarrollin productes i processos innovadors utilitzant la recnologia. Són aquelles que fan que utilitzin mitjans i entorns digitals per comunicar-se i treballar de forma col·laborativa per apoiar l'aprenentatge individal i contribuir a l'aprenentatge d'altres. Són aquelles competències que permeten utilitzar les eines digitals per a obtenir, evaluar i fer servir informació. Les que fan que s'utilitzin habilitats de pensament crític per a planificar i conduir investigacions, administrar progectes, resoldre problemes i prendre decisions informades amb les eines i els recursos digitals apropiats. En fi, les competències digitals són aquelles que fan que els estudiants entenguis els asumptes humans, culturals i socials relacionats amb la tecnologia.´

És això el que es pretén amb les aules 2.0; que els alumnes es comuniquin i treballin de forma col·laborativa, mostrant el seu aprenentatge individual contribuint així a l'aprenentatge dels altres mentre que ells també aprenen d'aquests altres. Es tracta de crear coneixement.

dimarts, 14 de desembre del 2010

ESQUEMA AULA 2.0

Aixó és un esquema del procès de les aules 2.0.
Elisa, Adela i Laia

dilluns, 13 de desembre del 2010

Relació de les aules 2.0 amb les xarxes social i els entorns de comunicació

Projecte eduCAT1x1
En el blog de les xarxes social i els entorns de comunicació etiquetat com eines i gitic parla del projecte eduCAT. Resumeix un canvi de model que fa anys que s'està gestant però ara està arribant als centre de manera definitiva .Principal repte es conseguir transformar les aules i conectar-les a la xarxa, que donarà una flexibilitat i varietat a l'aprenentage. Un repte tant educatiu com tecnològic, poder canviar per donar una resposta adecuada als alumnes. El projecte implica aules preparades però tambè professorat format per afrontar un nou model pedagògic.
La tecnologia i la seva interactivitat nomès és una eina ja que ha de permetre millorar els resultats educatius per què estar que els protagonistes de l'educació són el professorat i l'alumnat però amb l'instrumental dels segle XXI. Trobo que es una entrada molt interessant i demostra que els plantejament de les aules 2.0 no és un pensament de fa poc, fa bastant temps que es comença a utilitzar i el projecte educat 1x1 ho demostra. En aquesta escola "Costa llovera" tal i com ensenyen en el video tenen aules amb pissarres interactiva, ordinadors pòrtàtils i continguts digitals, és una finestra permanent a la xarxa aquest projecte resumeix un canvi de model d'ensenyança per aquest tipus de model cal la intervenció a l'aula 2.0.
Es tracten de aules equipades, continguts digital i ordinadors digital per fer-ho possible molts docents ha fet la formació corresponent l'objectiiu es estendre la iniciativa a tota l'educació i crear aules 2.0 a tots els institus i escoles. Per poder realitzar aquest projecte cal que les aules estiguin equipades i portar les noves tecnologies a les aules i poguin haver-hi una bona dinàmica de classe. d'aixó tracta l'aula 2.0 de les noves aules del segle XXI, le nova formació per part del professorat i sebar portar una bona dinàmica mitjançant les noves tecnologies.
Elisa, Adela i Laia

dissabte, 4 de desembre del 2010

Llibre virtual Web 2.0 TOONDOO

La de coses que es troben navegant per la xarxa!

Vet aquí una aplicació web 2.0 que ens permet fer moltes coses, des de crear una tira còmica fins a un llibre virtual, en format flash, ideal per inserir al nostre bloc. Es tracta de la web ToonDoo que, tot i que està en anglès, és força intuïtiva. Pot ser de gran utilitat en els blocs d’aula o de matèria. Vegeu-ne un exemple:

cMake Your Own At http://www.toondoo.com/
Fantàstic, no?

dimecres, 1 de desembre del 2010

Introducció a la web 2.0

 


Presentació de la Web 2.0 extreta de la pàgina web http://www.slideshare.net.

En la Web 2.0 va ser promolguda per Tim O' Reilly i en aquesta web podem tenir accès a un ampli i variat fons documental i també una democratització de l'accès a la informació.

En aquesta presentació podem veure temes relacionats amb la Web 2.0 ja sigui la blogosfera i els seus programas, també podem veure com podem compartir el que nosaltres sabem amb la resta de gent, i fins i tot podem veure'n els nous usos.